Audit Quality Indicators

De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector hebben 10 kwaliteitsindicatoren (Audit Quality Indicators) opgesteld om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de accountancysector. De kwaliteitsindicatoren zouden volgens de overheid gebruikers van de jaarrekening nader inzicht geven in factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de wettelijke jaarrekeningcontrole, en zien o.a. op cultuur, fraude, innovatiebereidheid en kwaliteitsbeheersingssysteem.

De Zwitserse Kamer van Koophandel in Nederland is het hier niet mee eens.

Geen noodzaak

De AQI’s zijn opgesteld “om gebruikers van de jaarrekening handvatten te bieden om het gesprek aan te gaan met de accountant over diens werkzaamheden, om de black box rondom accountantscontroles verder te openen en om controlediensten beter te kunnen vergelijken met name ten aanzien van de wettelijke controle”. Deze overwegingen snijden geen hout. De zelf-verzonnen “black box” bestaat helemaal niet er is dan ook geen noodzaak om de voorgestelde kwaliteitsindicatoren in te voeren. Wat er bedoeld wordt met het “gesprek aangaan met de accountant” is vaag en nietszeggend. Voor niet-cliënten is dit zelfs geblokkeerd door de geheimhoudingsplicht. Het wettelijke kader en de internationale accountancy normen zijn duidelijk genoeg en voldoen prima. 

Geen nut

De AQI’s hebben geen enkel nut: “De AQI’s geven inzicht, maar ze zijn geen heilige graal waarmee met een harde norm de kwaliteit van een accountantscontrole vastgesteld kan worden. Daarvoor kent de werkelijkheid van controlekwaliteit te veel facetten. Geen enkele AQI geeft namelijk op zichzelf afdoende inzicht in de randvoorwaarden en factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de accountantscontrole. Er is dan ook geen goed/fout omslagpunt per AQI vast te stellen.”. Als de AQI’s geen harde norm zijn, zijn ze ook nutteloos en kunnen zij zeker niet dienen om daaruit kwaliteitsoordelen af te leiden.

Contra-productief

Bovendien drijft het wetsvoorstel de kosten van accountants alleen maar op, waardoor het MKB zijn heil gaat zoeken in goedkopere niet-gereguleerde alternatieven. 

Conclusies

Er is geen nut of noodzaak voor invoering van 10 pseudo-kwaliteitsindicatoren en bovendien werken deze ook nog contra-productief. De kwaliteit van een jaarrekeningcontrole is momenteel ruim voldoende inzichtelijk. De vraag of de juiste indicatoren ontwikkeld zijn, wordt daarom met ‘nee’ beantwoord. De Zwitserse Kamer van Koophandel raadt invoering af. Kunnen de beroepsorganisaties zelf geen tools voor gebruikers opstellen, mocht daar al behoefte aan zijn?  Moet de overheid zich hiermee weer bemoeien?

In algemene zin merkt de Kamer op dat het onderhavige wetsvoorstel perfect past in de toenemende regelzucht van de overheid. In plaats van meer regels te creëren, moet de overheid juist regels schrappen en het ambtenarenapparaat halveren. 

R.A.U. Juchter van Bergen Quast, CEO