Door de Corona-crisis is mijn bedrijf niet meer levensvatbaar. Wat kan ik doen?

Als gevolg van de Corona-crisis zijn een groot aantal bedrijven in de problemen gekomen. Als een BV niet meer levensvatbaar is, is het onverstandig om het op een faillissement aan te laten komen. De reputatieschade en de juridische gevolgen zijn immers groot. De vennootschap kan vaak beter door de ondernemer zelf worden beëindigd.

Zolang er nog baten in de vennootschap aanwezig zijn, is het nodig om deze te vereffenen. De vereffenaar moet een volledig verslag van de voortgang van de vereffening en van de gemaakte beslissingen maken. Als er geen baten meer zijn, houdt de onderneming direct op te bestaan met een ontbindingsbesluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De liquidatie moet in het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Deze procedure is een snelle en budgetvriendelijke methode om van een niet meer levensvatbare onderneming af te komen.

Hoe werkt het?

Normaal gesproken zijn voor een beëindiging door de ondernemer zelf de onderstaande overzichten nodig:

  • de middelen (activa) van de BV
  • de schulden en (lopende) verplichtingen (contracten) van de BV
  • de openstaande vorderingen van de BV

De taak van een vereffenaar is om eventueel nog aanwezige vorderingen zo mogelijk te innen en om vervolgens de aanwezige baten conform de regels van de wet te verdelen over de schuldeisers. De vereffenaar zal in het kader van de vereffening met debiteuren van de BV bindende afspraken kunnen maken aangaande bevrijdende betaling van een lager bedrag door de debiteur. Ook kan de vereffenaar beslissen om niet tot incassering van een bepaalde vordering over te gaan, bijvoorbeeld omdat de vordering weersproken wordt of omdat de debiteur mogelijk geen verhaal biedt. Ook als de kosten van de vereffening de te innen vorderingen naar alle waarschijnlijkheid zullen overtreffen kan de vereffenaar na inventarisatie van de mogelijkheden beslissen om (de) vorderingen eenvoudig af te schrijven. In de praktijk is de situatie van te vereffenen vennootschap veelal dusdanig slecht dat het incasseren van vorderingen de vereffening uiteindelijk geen enkele partij financieel voordeel kan geven en de vereffening zelf slechts zal vertragen.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat een vereffening jaren blijft aanslepen. Zodra de vereffenaar vaststelt dat er geen reëel te incasseren vorderingen meer zijn of dat incasseren zinloos is, zal de vereffenaar de vennootschap gaan liquideren. De BV wordt dan opgeheven en uitgeschreven uit de KvK.

Meer informatie

Een onbetaalde crediteur die vindt dat er misbruik is gemaakt, kan de rechter vragen om de vereffening te heropenen omdat er toch nog baten zijn om hem te betalen. Dat kan in bepaalde gevallen leiden tot aansprakelijkheid van u als bestuurder. Om dit en andere problemen te voorkomen, is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een deskundige. Meer over het beëindigen van uw onderneming zonder het op een faillissement te laten aankomen kunt u opvragen bij:

De Zwitserse Kamer van Koophandel geeft geen juridisch of financieel advies. Dit artikel is alleen bedoeld om algemene informatie te verstrekken. U dient uw eigen onderzoek te doen en een onafhankelijk juridisch en financieel deskundige te raadplegen over de voorwaarden en risico’s die aan het beëindiging van een onderneming zijn verbonden. De Zwitserse Kamer van Koophandel heeft geen relatie met het genoemde bedrijf Berkshire Industrial BV.