Marktonderzoek incassobranche

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SEO Economisch Onderzoek een marktonderzoek uitgevoerd naar de incassobranche. Dit onderzoek was inventariserend en richtte zich op vragen als: Hoeveel bedrijven zijn actief in de incassobranche? Wat zijn hun activiteiten? En: wat is de omvang van incassobedrijven in termen van personeel en omzet?

Het onderzoek is input voor de uitwerking van het wetsvoorstel Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Deze wet regelt beter toezicht op incassodienstverleners door aan hun werkwijze inhoudelijke eisen te stellen. Daarnaast bevat de wet een registratieverplichting. Een van de vragen voor dit onderzoek was of de incassobedrijven voldoende financiële veerkracht hebben om de extra lasten van dit toezicht te dragen.

Rapport

Het rapport gaat over de aard en omvang van de markt voor factoring en incasso in verband met de verdere uitwerking van het wetsvoorstel Wet kwaliteit incassodienstverlening.

Marktonderzoek incassobranche (PDF | 55 pagina’s | 3,4 MB)

Kamerbrief bij rapport Marktonderzoek incassobranche

Kamerstuk | 18-03-2022

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Marktonderzoek incassobranche’. Hij gaat daarbij kort in op de rol van het rapport bij de Algemeen Maatregel van Bestuur (AMvB) over de tarifering van de kosten voor de incassobranche.

Kamerbrief bij rapport Marktonderzoek incassobranche (PDF | 1 pagina | 154 kB)

Link: Onbetaalde rekeningen door Nederlanders